Veľmi častou a závažnou komplikáciou cukrovky je tzv. diabetická noha alebo syndróm diabetickej nohy.
Hlavnými faktormi, ktoré vedú k vzniku diabetickej nohy sú ischémia /nedostatočné prekrvenie/ končatiny a neuropatia/poruchy nervového zásobenia/ končatiny. Pre nedostatočný prísun kyslíka do dolných končatín dochádza často k odumretiu prstov.
Diabetická noha predstavuje pre mnohých cukrovkárov veľké riziko amputácie končatín. Amputácií sa dá vyhnúť vďaka liečbe pomocou hyperbarickej oxygenoterapie.
Liečba v hyperbarickej komore pomáha urýchliť hojenie. Liečba zabezpečí dostatočný prísun kyslíka aj do tých tkanív, ktoré sú slabo okysličené.
HBO je účinnou metódou liečby diabetickej nohy:

Urýchľuje hojenie

Znižuje riziko vysokej amputácie

Zvyšuje množstvo kompletne zahojených diabetických rán v dlhodobom horizonte

Primárne postihuje drobnejšie cievy a hyperbarická oxygenoterapia preukázateľne zvyšuje stimuláciu angiogenézy(tvorby ciev), čo následne pomáha zmierňovať následky oslabenia cirkulácie krvi a napomáha prevencii zlyhania orgánov.
Výskum poukázal na skutočnosť, že HBO dokáže znížiť hladinu cukru v krvi tým, zvyšuje bunkovú senzitivitu na inzulín a príjem glukózy v tkanive kostrového svalstva. Chronická cukrovka spôsobuje, že oslabené prúdenie krvi komplikuje hojenie rán a vedie k ulcerácii (tvorbe vredov). HBO zvyšuje objem kyslíka dostupného pre tkanivo v oblasti vredu a to vedie k zvýšenej aktivácii fibroblastov.
Priaznivé účinky HBO pre pacientov s diabetom:

Viaceré štúdie preukázali, že hyperbarická oxygenoterapia (HBO) predstavuje nasledujúcu liečbu, ktorú lekári aj pacienti čoraz častejšie využívajú na pomoc pri zmierňovaní príznakov porúch autistického spektra.
Táto jednoduchá neinvazívna liečba spočíva v 1- hodinových každodenných sedeniach v hyperbarickej komore, kde detský pacient spolu s rodičom dostane zvýšené dávky kyslíka. Je preukázané, že HBO pomáha znižovať zápalové procesy a zlepšuje kognitívne funkcie, čo výrazne pomáha tisíckam pacientov s poruchou autistického spektra.

Zlepšenie regenerácie a obnovy mozgu pomocou HBO:

Zlepšenie fyzických funkcií pomocou HBO:

Zlepšenie behaviorálnych funkcií pomocou HBO:

Príčiny sú rôzne, od neznámych po postvirotické. Liečba je zameraná na zlepšenie prietoku krvi vnútorným uchom.
Pri zvýšenom tlaku v komore sa kyslík rozpúšťa v krvnej plazme. Kyslík nie je transportovaný len hemoglobinom, ale aj krvnou plazmou.táto tzv. kyslíková bomba prenikne aj do ischemických tkanív, resp. do nedostatočne oxygenovaných oblastí vnútorného ucha. Dochádza k výraznému zvýšeniu objemu kyslíka v perilymfe a tak k lepšiemu zásobeniu poškodených buniek ľahko prístupným kyslíkom. Zároveň hyperbarický kyslík dráždi mikrocievy k rastu. To je podstata priaznivého efektu HBO pri liečbe rôznych ischemických syndrómov.

Ako pomáha hyperbarická komora pri liečbe Tinnitu? Podľa odborných štúdií a publikácií pri tinnite vzniknutom nedostatočným prekrvením vnútorného ucha a nedostatočným okysličovaním je terapia v hyperbarickej kyslíkovej komore veľmi účinná.


Až v 80% prípadov liečba sluchu v HBO komore pomôže. Samozrejme, závisí to od stupňa a charakteru poškodenia vnútorného ucha, regeneračnej schopnosti a dĺžky trvania poškodenia. Čím neskoršie sa začne s liečbou, tým nižšie sú šance na úspech.

Hyperbarický kyslík je liekom, ktorý dokáže pôsobiť priamo na príčinu neurologického ochorenia. Stimuluje DNA, aby vytvárala rastové a “opravné” hormóny i bielkovinové receptory na bunkách, ktoré na spomínané hormóny reagujú. Opakované expozície HBO vytvárajú nové cievy a dokážu metabolicky oživiť “zamrznuté” bunky.
Výsledkom sú trvalé zmeny funkčnosti mozgového tkaniva vďaka zlepšenému zásobovaniu krvou a povzbudzujúcemu vplyvu kyslíka na poškodené bunky, ktoré sa nachádzajú v oblasti s nízkym prietokom krvi.


Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. Je to relatívne časté neurologické ochorenie, objavuje sa obvykle u starších pacientov, no môže začínať i v mladšom veku.


Hyperbarická kyslíková terapia znižuje zápal, okysličuje celé telo, stimuluje rast nových zdravých ciev a obnovuje kmeňové bunky. Výskum ukazuje, že HBO môže zlepšiť neurologické výsledky zvýšením enzýmov v tele, ktoré chránia bunky a zabraňujú poškodeniu neurónov. Bolo preukázané, že znižuje depresiu, úzkosť a stres u pacientov s Parkinsonovou chorobou.