Aktuálne akcie - Slovensko

Podrobné podmienky akcie „Predaj hyperbarických komôr so zľavou vo výške DPH  –  t.j. so zľavou vo výške DPH zo základu dane“

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť AxA group s.r.o., IČO: 54 997 372 organizuje v termíne od 1.6.2024 do 31.7.2024 marketingovú akciu zvanú „Predaj hyperbarických komôr so zľavou vo výške DPH – t.j. so zľavou vo výške DPH zo základu dane“ (ďalej len „Akcia„). Akcia prebieha na území Slovenskej republiky.

II. Podmienky Akcie

• V rámci akcie zákazník zakúpi tovar (hyperbarické komory) za cenu zníženú o zľavu zodpovedajúcu výške DPH zo základu dane, t.j. 16,67% z hodnoty nákupu.
• Akcie sa vzťahuje na všetky typy hyperbarických komôr, ktoré sú skladom.
• Akciu nie je možné kombinovať so žiadnou ďalšou súbežne prebiehajúcou akciou.
• Výpočet zľavy: Odpočet zľavy znamená zľavu 16,67 % z celkovej pôvodnej predajnej hodnoty tovaru. Z právnych dôvodov nemôže  AxA group s.r.o. odpočítať koncovým zákazníkom DPH ako také, blok bude obsahovať DPH, avšak nákup bude ponížený o deklarovanú zľavu 16,67 % u predmetných výrobkov.
• Modelový príklad: Cena tovaru 1000 € bez DPH zodpovedá čiastke 1200 € vrátane DPH. Hodnota zľavy v akcii je vyjadrením percentuálneho rozdielu medzi cenou vrátane DPH a bez DPH, teda 16,67 %. (Zľava bude: 200, pôvodná cena: 1200, cena po zľave: 1000).
• Zákazník si je vedomý, že s ohľadom na legislatívny poriadok Slovenskej republiky nie je možné neúčtovať DPH, daňový doklad bude DPH obsahovať, cena tovaru bude však znížená o vyššie uvedenú zľavu.

Aktuálne akcie - Česko

Nezmeškejte slevy v hodnotě DPH!‍‍

Předmětem akce je obchodní sleva ve výši 21% na většinu zboží. Akce neznamená, že bychom nepočítali DPH (to je naše povinnost ze zákona). Jedná se pouze o obchodní slevu.

Podrobné podmínky akce „Prodej hyperbarických komor se slevou ve výši DPH – tj. se slevou ve výši DPH ze základu daně“

I. Úvodní ustanovení

1. Společnost AxA group s.r.o., IČO: 54 997 372 pořádá marketingovou akci s názvem „Prodej hyperbarických komor se slevou ve výši DPH – tj. se slevou ve výši základu daně“ (dále jen „akce“). Akce se uskuteční na území České republiky.

Dle platných zákonů není možné odečíst DPH jako takové, a proto je DPH 21% odečteno formou slevy z dokladu, na kterém je dále DPH vyčísleno.

II. Podmínky a pravidla propagační akce

– V rámci akce zákazník nakupuje zboží (hyperbarické komory) za cenu sníženou o slevu odpovídající výši DPH ze základu daně, tj. 17,36 % z hodnoty nákupu.
– Akce se vztahuje na všechny typy hyperbarických komor, které jsou skladem.
– Akci nelze kombinovat s žádnou jinou souběžnou akcí.
– Výpočet slevy. Společnost AxA group s.r.o. nemůže ze zákonných důvodů odečíst DPH u koncového zákazníka jako takového, blok bude obsahovat DPH, avšak nákup bude snížen o deklarovanou slevu 17,36 % na předmětné výrobky.
– Modelový příklad: Cena zboží 10 000 € bez DPH odpovídá částce 12 100 € včetně DPH. Hodnota slevy v akci je procentuální rozdíl mezi cenou s DPH a bez DPH, tj. 17,36 % (sleva bude: 2 100, původní cena: 12 100, cena po slevě: 10 000).
– Tato akce je časově omezená a platí pouze po dobu jejího zveřejnění na stránkách eshopu www.oxymedic.sk